Kỉ lục mới của Core i7-3770K đạt tốc độ 7184.3 MHz

Core i7-3770K Ivy Bridge đã được đội ngũ của Asus ROG chạy Overclock lên tới 7184.3MHz bằng Microsoft Maximus V Extreme ,

cao hơn so với kỉ lúc đạt được cách đây vài ngày gần 50MHz . Chênh lệch này không phải là lớn và cũng không phải là nhỏ mà chúng ta biết tới .

Tốc độ mới này đạt được kì dùng bộ nhớ G.Skill DDR3 , SSD Kingston và bộ nguồn Antec HCP 1200W .

 

\"\"

\"\"