Internet Explorer 10 là trình duyệt nhanh nhất , tốt hơn Chrome 20 và FireFox 13

Công ty  phân tích hiệu suất web là Strangeloop mới đây đã thực hiện những kiểm nghiệm mới với những trình duyệt  thông dụng nhất trên Internet và kết quả cho thấy Internet Explorer 10 nhanh nhất .

2000 trang web bán lẻ đã tham gia kiểm nghiệm , dựa trên thứ hạng trong Alexa.com , Strangeloop đã dùng WebPagetest để đo thời gian tải trang của Chrome 20 , FireFox 13 và Internet Explorer 10 .

Kết thử kiểm tra cho thấy Internet Explorer 10 là trình duyệt  nhanh nhất , nhanh hơn 8% so với Chrome 20 và nhanh hơn FireFox 13 .

Thời gian tải trang trung bình của Internet Explorer 10 là 6.392 giây , FireFox là 6.395 giây và Chrome chậm nhất với 6.905 giây .

Strangeloop nói rằng những trang web tải chậm hơn 9% so với năm  2011 bởi vì các trang web ngày nay có nhiều nội dung phức tạp kèm theo những file media HD lớn .

Hiện tại IE10 chỉ có cho người dùng  Windows 8 chưa có phiên bản riêng .