Intel Core i7 980X chạy được với tốc độ 6GHz

Theo kế hoạch Intel sẽ tung ra thị trường những bộ vi xử lí 6-lõi với Model Core i7 980X , dựa trên cấu trúc Gulfftown , vào năm tới .

Gulftown được chế tạo bằng công nghệ xử lí 32nm không hiểu thế nào lại lọt được vào tay những những thích chạy Overclock cho thấy những kiểm nghiệm ban đầu . Bê cạnh kiểm nghiệm Benchmark thì những kết quả Overlock cho thấy bộ vi xử lí 3.07GHz này có thể đẩy lên tới tốc độ hơn 6GHz .

Chung ta đã từng nghe nói tới với bản mẫu thử nghiệm 2.4GHz Gulftown có thể chạy Overclock được tới 6.5GHz nhưng kết quả trên XtremeSystem.org là Model 3.07GHz .

Overclock đã chạy thử với Motherboard ASUS Rampage II Extreme với chương trình SuperPi tại tốc độ 5.98GHz và cho kết quả 6.922 giây .

 \"\"