Hiệu suất game trong Windows 10 tương tự như Windows 8.1

Cùng với việc phát hành Windows 10 cả ba công ty  đồ họa  chính là Intel , NVIDIA và AMD đều đã đưa ra bản cập nhật những driver mới của mình cho hệ điều hành mới này .

Cả Ars TechnicaMaximum PC đã lấy những driver mới trên mang thử nghiệm và họ đều có chung một kết luận : hiệu suất game trong Windows 10 tương tự như Windows 8.1 .

Ars Technica đã dùng cả hai Card màn hình AMD và NVIDIA chạy trên Windows 10 đều cho kết quả tương tự về hiệu suất làm việc khi chơi game như với Windows 8.1 . Họ thử nghiệm dùng Core i7-5930K với Radeon R9-290X , R9-295X và GeForce 980Ti . Họ kiểm tra khi kích hoạt và khi vô hiệu hóa tính năng Game DVR của Windows 10 cho thấy Game DVR ảnh hưởng một chút tới hiệu suất làm việc . Ars cho biết nó an toàn khi nâng cấp lên Windows 10 .

Maximum PC thử nghiệm một cấu hình với chip Core i7-5930K và GeForce 980Ti nhưng cho thấy quá trình nâng cấp không mượt mà và thậm chí có thể nói là có điều gì đó xảy ra . Họ đã kiểm tra những thiết lập khác nhau trong game khi dùng Windows 7 , Windows 8.1 và Windows 10 và kết quả là tương tự nhau . Trong mọi thử nghiệm hiệu suất làm việc của Windows 10 chênh lệch với những hệ điều hành trước đó khoảng 2% .