GPU Intel Atom D510 làm việc vẫn kém hơn so với Ion

Bộ vi xử lí Atom của Intel thế hệ thứ hai sẽ tích hợp mạch đồ họa và theo quảng cáo nó có hiệu suất làm việc đồ họa tốt hơn so với nền tảng Atom hiện thời . Những kiểm nghiệm đầu tiên của Atom thế hệ mới Atom D510/410 nhanh hơn nhiều so với Chipset Intel 945
Bộ vi xử lí Atom của Intel thế hệ thứ hai sẽ tích hợp mạch đồ họa và theo quảng cáo nó có hiệu suất làm việc đồ họa tốt hơn so với nền tảng Atom hiện thời . Những kiểm nghiệm đầu tiên của Atom thế hệ mới Atom D510/410 nhanh hơn nhiều so với Chipset Intel 945 trong kiểm nghiệm đồ họa nhưng vẫn còn chậm hơn nhiều so với NVÍDIA Ion . Điều đó có thể giải thích vì sao Acer lại đặt hàng số lượng lớn Ion 2 .

 

 \"\"

Tuy nhiên những tin tốt cho biết bộ vi xử lí và nền tảng Atom 2 có thể làm mát theo phương thức thụ động và mức độ tiêu thụ điện năng khoảng 33W .

 \"\"