Đã có kiểm nghiệm DirectX 11 Tessellation

Đã có công cụ thử nghiệm đồ họa DirectX 11 đầu tiên với tên gọi Unigine Heaven . Hiện giờ chưa có Game nào hỗ trợ DirectX 11 vì thế Unigine Heaven là công cụ được quan tâm nhất để xem những thuận lợi DX11 mang lại
Đã có công cụ thử nghiệm đồ họa DirectX 11 đầu tiên với tên gọi Unigine Heaven . Hiện giờ chưa có Game nào hỗ trợ DirectX 11 vì thế Unigine Heaven là công cụ được quan tâm nhất để xem những thuận lợi DX11 mang lại như thế nào với hiệu suất làm việc và cũng như với chất lượng hình ảnh so với DirectX 10 .

 

HardOCP đã thử nghiệm dòng Radeon HD 5800/5700 trong Unigine Heaven để thử xem hiệu ứng và khả năng hỗ trợ của Tessellation trong DX11 .

Tin tốt đem lại đó là Tessellation đã tạo ra sự khác biệt những chi tiết , hình ảnh bên dưới .

Tin xấu đó là Tessellation lại không miễn phí . Những Card đồ họa DX11 mới của AMD hỗ trợ Tessellation tốt hơn so với DX10 nhưng nếu bạn thêm Tessellation thì hiệu suất làm việc lại giảm đi đáng kể . Tất nhiên là như vậy khi mà chất lượng hình ảnh hiển thị tốt lên thì hiệu suất làm việc lại giảm đi .

 \"\"

\"\"

\"\"