WikiLeaks tiết lộ Athena là mã độc để CIA tấn công tới mọi phiên bản Windows

Mã độc đòi tiền chuộc WannaCry tấn công dựa trên lỗ hổng an ninh được đánh cắp từ NSA
Mã độc đòi tiền chuộc WannaCry tấn công dựa trên lỗ hổng an ninh được đánh cắp từ NSA , cuối tần trước WikiLeaks đã tiết lộ việc CIA đã có cách khác để tấn công tới mọi phiên bản Windows và có khả năng cướp quyền điện thoại của máy tính mục tiêu .
Tên mã của nó là Athena , là dự án CIA có thể xâm nhập tới mọi phiên bản Windows trên thị trường từ Windows XP cho tới Windows 10 , cho phép kẻ tấn công có thể cài đặt những mã độc khác và truy cập được tới những file trên hệ thống  bị ảnh hưởng . Điều đó có nghĩa là CIA có thể có quyền điều khiển tới toàn bộ hệ điều hành Windows , lấy đi bất kì dữ liệu nào từ máy tính mục tiêu .
Athena được tạo ra từ tháng Tám 2015 , điều đó cho thấy CIA đã có thể tấn công vào Windows 10 ngay sau 1 tháng kể từ khi hệ điều hành này được phát hành .
Mã độc trên không phải do CIA tự phát triển nó do họ làm việc với sự cộng tác của công ty  Siege Technologies .
Cả Microsoft và CIA đều không đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.