Samy Kamkar trình diễn cách bẻ khóa máy tính bằng Raspberry Pi 5$

Một nhà phát triển và là một hacker nổi tiếng Samy Kamkar đã trình diễn kĩ thuật cho phép bẻ khóa bất kì máy tính nào đang được khóa bằng mật khẩu chỉ dùng Raspberry Pi Zero 5$ đi kèm theo một phần mềm .

 

Thiết bị này có tên là PoisonTrap mô phỏng thiết bị Ethernet-over-USB ngay khi cắm vào máy tính khiến cho  máy tính nghĩ rằng đó là một kết nối Internet có dây . Máy tính sau đó gửi yêu cầu DHCP hỏi địa chỉ IP để PoisonTrap cung cấp .

Kamkar giải thích , đó là cách hành xử bình thường như là một giao diện mạng thứ hai và máy tính bắt đầu gửi lưu lượng Internet tới PoinTrap thay vì tới kết nối Internet thực sự . Cuộc tấn công đòi hỏi tin tặc phải truy cập tới tận máy muốn bẻ khóa và điều này sẽ là hạn chế .

Từ những gợi ý của Kamkar nên bạn cần phải có thêm lớp bào vệ tới cổng USB của mình .