Ransomware mới cung cấp khóa giải mã miễn khí nếu nạn nhân lây nhiễm tới người khác

Tin tặc có thể làm những điều không tưởng và tìm cách lây nhiễm mã độc đòi tiền chuộc từ những vấn đề kì quặc nhất .

Một Ransomware mới khóa những file trên máy tính nạn nhân và yêu cầu họ trả tiền chuộc nhưng nó lại đưa ra một lựa chọn khác đó là phải lây nhiễm tới hơn hai mục tiêu để nhận miễn phí khóa giải mã .

Ransomware này có tên gọi “Popcorn Time,” sẽ khóa những file theo mã hóa AES-256 và đòi khoản tiền chuộc 1 Bitcoin ( khoảng 779.50$ ) để trả tiền cho tin tặc trong thời gian 7 ngày . Popcorn Time đưa thông tin cảnh báo bao gồm một đường link cho những nạn nhân để chia xẻ để nhằm mục đích lây lan cho hơn hai người khác . Và nạn nhân đầu tiên sẽ nhận được khóa giải mã miễn phí .

Popcorn Time vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng nhờ vào cách phát tán độc đáo mà nó có thể lây lan một cách nhanh chóng .

Theo Bleeping Computer nên nạn nhân vào từ khóa mã sai 4 lần thì mã độc này sẽ bắt đầu xóa dữ liệu .