Người dùng Windows 7 bị WannaCry nặng nhất

Dữ liệu do Kaspersky cung cấp cho thấy người dùng Windows 7 bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mã độc đòi tiền chuộc WannaCry
Dữ liệu do Kaspersky cung cấp cho thấy người dùng Windows 7 bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mã độc đòi tiền chuộc WannaCry , chiếm tới gần 98% tất cả vụ lây nhiễm .
Đặc biệt , hơn 60% máy tính bị nhiễm WannaCry lại đang dùng  Windows 7 64-bit , tiếp theo tới bản Windows 7 32-bit với gần 32% . Điều đáng nói ở đây đó là Windows 7 được cho là chống lại WannaCry tốt hơn và Microsoft đã có bản vá để chạy lây nhiễm này từ tháng Ba năm nay .
Windows 7 hiện đang là hệ điều hành Windows được dùng  nhiều nhất với gần 50% thị phần . Có nghĩa là cứ 2 trong hệ thống máy tính là có 1 chiếc dùng  Windows 7 và điều đó cũng lí giải tại sao có nhiều máy tính dùng hệ điều hành này bị lây nhiễm WannaCry .
Thêm vào đó Windows 7 cũng là hệ điều hành bị dùng lậu nhiều nhất thế giới nhất là ở Trung Quốc và Nga nên những hệ thống  này không thể nhận được bản cập nhật vá lỗi hàng tháng . Những người dùng lậu thường chặn thực việc cập nhật là do trong quá trình thực hiện có bước kiểm tra tính hợp lệ của khóa sản phẩm .
Windows 7 vẫn còn được Microsoft hỗ trợ cho tới tháng Một 2020 .