Một nửa máy chủ thư điện tử có chứa lỗ hổng an ninh

Những chuyên gia an ninh Qualys cho biết một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng RCE (Remote Command Execution )
Những chuyên gia an ninh Qualys cho biết một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng RCE (Remote Command Execution ) đã ảnh hưởng tới hơn một nửa những máy chủ thư điện tử .
Lỗi an ninh này trong Exim , thành phần chuyển thư MTA , là một phần mềm chạy trên những máy chủ thư điện tử để chuyển những bức thư từ người gửi tới người nhận . Theo một nghiên cứu trong tháng 6/2019 cho thấy 57% máy chủ thư điện từ , ước tính khoảng 5.4 triệu Exim được cài đặt .
Qualys nói rằng lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trong Exim đang chạy với phiên bản 4.87 tới 4.91 , cho phép tin tặc thực hiện những công việc độc hại từ xa trên những máy chủ Exim .
Lỗi an ninh trên đã được vá trong bản Exim 4.92 phát hành hôm 10/02/2019 nhưng từ thời gian đó cho tới nay nhiều máy chủ chưa cài đặt bản mới để xử lí lỗ hổng trên .