Lỗi Bluetooth mới cho phép tin tặc ở gần theo dõi và đánh cắp dữ liệu

Một lỗ hổng an ninh trong Bluetooth cho phép kẻ tấn công can thiệp vào lưu lượng truyền giữa hai thiết bị
Một lỗ hổng an ninh trong Bluetooth cho phép kẻ tấn công can thiệp vào lưu lượng truyền giữa hai thiết bị . Lỗi này ảnh hưởng tới Firmware hoặc driver của hệ điều hành của những nhà sản xuất lớn bao gồm Apple , Intel , Qualcomm và Broadcom .
Lior Neumann và Eli Biham tại trường Đại học công nghệ Israel đã phát hiện lỗ hổng an ninh mã hóa (CVE-2018-5383) và họ đã thông báo thông tin này cho Intel và CERT . Lỗi này liên quan tới những thiết bị Bluetooth không xác thực đủ các thông số mã hóa trong khi kết nối . Điều đó cho phép tin tặc ở gần , bên trong phạm vi 30m , để can thiệp , theo dõi và đánh cắp lưu lượng khi nó truyền dữ liệu giữa các thiết bị Bluetooth với nhau .
Một số công ty  như Apple , Intel , Broadcom và Qualcomm đã sẵn sàng triển khai bản vá lỗi  . Apple sửa lỗi này khi phát hành bản macOS High Sierra 10.13.5 , iOS 11.4 , watchOS 4.3.1 và tvOS 11.4 .