Đã có công cụ giải mã Dharma

Những khóa giải mã của mã độc đòi tiền chuộc Dharma đã xuất hiện trên mạng dấy lên niềm hy vọng cho những nạn nhân đã bị mã hóa bởi mã độc này .

 

Một người có bí danh là gektar đã đăng lên Pastebin với tuyên bố có tất cả những khóa giải mã của các loại biến thể Dharma . Những chuyên gia của Kaspersky LabESET đã kiểm tra và có vẻ như những khóa này là hợp lệ nên cả hai công ty  này đều cập nhật những công cụ giải mã Crysis của họ để làm việc với những mã độc Dharma .

Dharma lần đầu tiên bị phát hiện trong tháng 11 năm ngoái và nó là một phiên bản “con cháu” của mã độc đòi tiền chuộc Crysis . Những file bị ảnh hưởng bởi mã độc này sẽ có phần mở rộng [email_address].dharma , do đó rất dễ để biết kiểu mã độc nạn nhân bị lây nhiễm .

Nếu nạn nhân của Dharma không trả tiền chuộc và vẫn giữ lại những file đã bị mã hóa thì hiện tại sẽ được giải mã miễn phí .