Công ty web hosting của Hàn Quốc bị nhiễm mã độc đòi tiền chuột Erebus

Cuộc tấn công mã độc đòi tiền chuộc Erebus đã lây nhiễm thành công tới một công ty web hosting của Hàn Quốc
Cuộc tấn công mã độc đòi tiền chuộc Erebus đã lây nhiễm thành công tới một công ty web hosting của Hàn Quốc , Nayana , đã ảnh hưởng tới hàng nghìn trang web tại đây và đòi khoản tiền chuộc cực kì cao .
Nayana cho biết 153 máy chủ Linux của họ đã bị nhiễm Erebus khiến cho 3.400 trang web đã được đặt tại đây đã bị lây nhiễm .
Hồi tháng Hai , Lawrence Abrams của Bleeping Computer đã viết về Erebus . Nó dùng phương pháp vượt qua UAC ( User Account Control ) để được quyền ưu tiên cao hơn mà không  cần cảnh báo cho người dùng  .
Nó lợi dụng Event Viewer , chạy với đặc quyền quan , do đó nó sẽ chạy Erebus cùng với quyền tương tự . Kỹ thuật này cho phép vượt qua UAC , người dùng không  nhận được thông tin cản báo để cho phép chương trình chạy với quyền cao hơn . Erebus tự sao chép thành file có tên ngẫu nhiên và thay đổi Registry của Windows để thực thi file có phần mở rộng .msc để Erebus sẽ chạy .
60 kiểu file khác nhau là mục tiêu mã hóa của Erebus . Abrams cho biết Erebus yêu cầu khoản tiền chuộc chỉ khoảng 90$ .
Tuy nhiên Erebus ở Hàn Quốc đòi khoản tiền chuộc là 10-Bitcoin ( gần 29.075$ ) , gần 32.7 triệu Won .