Cảnh sát Trung quốc sử dụng những dịch vụ hack và sao lưu dữ liệu người dùng

Recorder Future đã công bố bản báo cáo về những điều luật an ninh mạng sửa đổi của Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái
Recorder Future đã công bố bản báo cáo về những điều luật an ninh mạng sửa đổi của Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái để cho phép chính quyền hack vào mọi công ty bằng những dịch vụ trực tuyến ở Trung Quốc và được phép sao lưu tất cả những dữ liệu người dùng vì lí do an ninh .
Những quy định mới được cho là để bảo vệ những công dân Trung Quốc nên Bộ An ninh Nội địa (MPS) sẽ thực hiện từ xa các vụ thử nghiệm thâm nhập và phân tích những dữ liệu mạng . Những điều luật mới nhắm tới mọi công công ty cung cấp những dịch vụ mạng tại Trung Quốc hoặc mọi công ty dùng máy tính lên mạng ở Trung Quốc . Điều đó sẽ dẫn tới khả năng chính quyền Trung Quốc sẽ sao lưu tất cả dữ liệu của người dùng mà kết nối tới mạng Trung Quốc .
Luật mới cho phép MPS truy cập tới mọi công ty bất kì khi nào mà không cần thông báo trước . Thử nghiệm xâm nhập thường thì để tìm ra những lỗ hổng để xâm nhập vào mạng và có thể sẽ không dừng lại khi tìm ra lỗi . Điều này cho phép MPS khai thác bất kì lỗ hổng an ninh nào mà họ muốn .
Trong trường hợp không tìm được ra bất kì lỗ hổng nào thì MPS được phép bắt các công ty tạo ra “cửa sau” .