“Cửa sau” có trong một số camera IP của Sony

Các nhà nghiên cứu an ninh đã phát hiện ra một số trong số 80 model Camera IP của Sony có chứa “cửa sau”

có thể được tin tặc sử dụng để theo dõi người dùng hoặc thậm chí còn tiến hành những cuộc tấn công khác nguy hiểm hơn .

SEC Consult cho biết họ đã thông báo vấn đề này với Sony từ tháng Mười và Sony đã phát hành bản cập nhật Firmware mới để vá lỗ hổng an ninh . Tuy nhiên các chuyên gia tin rằng Sony đã thêm vào những “cửa sau” khác với mục đích “có thể là cách để Debug thiết bị trong khi phát triển hoặc thử nghiệm những tính năng từ nhà sản xuất “ , và những “cửa sau” không phải là kết quả của sự lây nhiễm .

Các chuyên gia cho biết họ phát hiện ra hai lỗ hổng khác , một trong số đó ánh hưởng bởi giao diện web cho phép kẻ tấn công kết nối tới Camera bằng dịch vụ Telnet .

Lỗi thứ hai có khả năng xâm nhập tới tài khoảng Root , điều đó cho phép kẻ tấn công có quyền điều khiển được tới toàn bộ thiết bị và có thể theo dõi , gỡ bỏ những chức năng , thêm thiết bị tới mạng botnet Mirai , hoặc gửi những bức ảnh và video khác nhau .

Người dùng có thể truy cập tại đây để tải những phiên bản firmware mới cho Camera của mình .