75% mã độc đòi tiền chuộc có nguồn gốc từ người nói tiếng Nga

Theo một báo cáo từ nhà phân tích mã độc cao cấp của Kaspersky là Anton Ivanov sau khi phân tích 62 họ mã độc đòi tiền chuộc mà công ty  này phát hiện trong năm ngoái cho thấy 47 trong số đó được phát triển bởi những người nói tiếng Nga .

 

Dữ liệu của Kaspersky thấy rằng tất cả họ mã độc đòi tiền chuộc đã tấn công thành công hơn 1.4 triệu người trên thế giới trong năm 2016 . Tất nhiên có một số cách để khôi phục dữ liệu sau khi bị mã độc đòi tiền chuộc mã hóa nhưng những công cụ như vậy chỉ có thể giải mã những mã độc yếu mà thôi còn hầu hết là nạn nhân phải trả tiền chuộc hoặc mất dữ liệu vĩnh viễn .

Phân tích những cuộc tấn công trong năm 2016 , Kaspersky cho biết một người dùng thông thường bị tấn công bởi mã độc mã hóa trung bình là mỗi 10 giây , còn những tổ chức là khoảng mỗi 40 giây .