Tạo tab tùy biến trong Ribbon của Office 2010

Một số người dùng Microsoft Office không thích nhiều tính năng Ribbon trong bản 2007 vì dễ gây khó khăn khi dùng

và trong bản Office 2010 có tính năng mới cho phép bạn tạo riêng cho mình những Tab tùy biến với những lệnh đặc biệt để tạo tài liệu một cách dễ dàng .

Để tạo một tab tùy biến làm như sau , bấm chuột phải vào Ribbon và chọn Customize the Ribbon

 

\"\"

 

Màn hình Word Options mở ra và tại đây bạn có thể quản lí những lựa chọn tùy biến

 

\"\"

 

Bạn muốn tạo một tab tùy biến mới hãy chọn nút New Tab

 

\"\"

 

Sau đó đưa tên của tab này

 

\"\"

 

Bây giờ chỉ kéo những lệnh bạn muốn thêm từ cột bên trái đè tới nhóm tùy biến bạn tạo ra

 

\"\"

 

Bạn có thể chọn những nhóm đặc biệt hoặc tất cả những lệnh từ menu Dropdown bên trái

 

\"\"

 

Và như vậy bạn đã có một tab tùy biến riêng của mình trên thanh Ribbon

 

\"\"

 

Bạn có thể kết xuất tab tùy biến này thành một file để lưu trữ hoặc dùng sang máy khác bằng tính năng Export hoặc Import

 

\"\"