Tạo công thức và biểu đồ hóa học trong Word 2007 / 2010

Làm thế nào bạn muốn gõ công thức hóa học hoặc biểu đồ trong Word ?

Nhờ vào Add-In mới hoàn toàn miễn phí cho Word bạn có thể chèn những công thức hóa học cao cấp , những biểu đồ và những công thức bằng cách dùng chuẩn XML dựa trên Chemical Markup Language. 

Bạn có thể chuyển bất kì tên hóa học nào , như Benzene , hoặc công thức như H­­2O , thành biểu đồ hóa học , tên chuẩn hoặc công thức …

Add-In này làm việc tốt trong Word 2007 và 2010 trong đó có cả phiên bản 64-bit của Word 2010 . Xin lưu ý đó là phiên bản trong giai đoạn Beta .

Tải Add-In Chemistry từ Microsoft Education Labs , giải nén và chạy ChemistryAddinforWordBeta2.Setup.msi

 

\"\"

 

Có thể bạn sẽ được nhắc nhở việc cài đặt Visual Studio Tools for Office 3.0 . Đơn giản chỉ cần bấm Yes để tải những công cụ này

 

\"\"

 

Sau khi tải về bạn nhớ bấm nút Run để cài đặt Visual Studio Tools for Office 3.0 , khi kết thúc cài đặt chạy lại ChemistryAddinforWordBeta2.Setup.msi

 Lần nữa . Lần này bạn có thể dễ dàng cài đặt với những sự lựa chọn ngầm định

 

\"\"

 

Kết thúc cài đặt bạn sẽ thấy tab Chemistry trong Word 2010

 

\"\"

 

Trong Word 2007

 

\"\"

 

Bạn dễ dàng chèn những biểu đồ có sẵn từ Chemistry Gallery

 

\"\"

 

Hoặc bạn có thể chèn công thức từ file . Đơn giản bằng cách bấm “From File” và chọn bất kì file định dạng .cml (Chemical Markup Language )

 

\"\"

 

Bạn cũng có thể chuyển tên hóa học sang dạng công thức bằng cách chọn từ khóa đó , bấm chuột phải và chọn “Convert to Chemistry Zone” và sau đó bấm vào tên của nó

 

\"\"

 

Bây giờ bạn có thể thấy cấu tạo hóa học khi bấm nút Chemistry Navigator , và có thể chọn chèn vào tài liệu .

 

\"\"

 

Bạn cũng có thể chuyển công thức hóa học trực tiếp sang dạng biểu đồ

 

\"\"

\"\"

 

Bạn cũng có thể bấm nút Edit để tạo ra biểu đồ của hóa chất với rất nhiều những công cụ khác nhau

 

\"\"

 

\"\"\"\"