Khôi phục lại file tài liệu Microsoft Office 2010 chưa lưu lại

Có nhiều bài học cay đắng do bất cẩn cứng như do thói quen hàng ngày khiến cho chúng ta mất những file tài liệu trong Microsoft Office vì khi được hỏi có lưu lại hay không thì lại bấm không lưu lại .

Rất may mắn đó là trong Microsoft Office 2010 cho phép chúng ta khôi phục những tài liệu chẳng may chưa kịp lưu . Có thể không được hoàn toàn mà được phần nào cũng là hay phần đó và tính năng khôi phục chỉ có trong Microsoft Office 2010

 

\"\"

 Tai nạn khi quên không  lưu lại

 

Sau khi đóng file Word và bạn lại không lưu lại , mở tài liệu Word mới .

Chọn menu File > Info > Manage Versions . Bấm đầu mũi tên chỉ xuống chọn Recover Unsaved Documents .

Trong Excel 2010 hãy chọn Recover Unsaved Workbooks .

Trong Power Point 2010 chọn Recover Unsaved Presentations

 

\"\"

 

Microsoft Word sẽ mở vị trí ở đó có chứa những file nháp còn lại

 

\"\"

 

Bây giờ vấn đề của bạn là chọn file nháp , mở nó và lưu lại bằng nút Save As

 

\"\"

 

Khi mở tài liệu chưa được lưu , bạn cũng có thể chọn tính năng Open & Repair để tránh hỏng hóc file

 

\"\"

 

 

Bạn cũng có thể tìm vị trí lưu file nháp bằng tay theo đường dẫn tùy thuộc vào hệ điều hành :

 

Windows 7/Windows Vista:C:\\Users\\<username>\\AppData\oaming\\Microsoft\\<Application_Name>

Windows XP:C:\\Documents and Settings\\<username> \\Application Data\\Microsoft\\<App Name>

 

Để lưu những file nháp tự động trong ứng dụng Microsoft Office phần Save AutoRecover information every bạn nên đặt thời gian từ 3-5 phút .

 

\"\"

 

\"\"