Dùng Comment trong Word 2007

Để đưa một lời bình luận hay chú giải ( Comment ) vào một đoạn văn trong Word 2007 cách thức như sau :

Mở tài liệu trong Word 2007 , bôi đen đoạn văn bản bạn muốn đưa Comment .

Chọn tab Review , bấm biểu tượng New Comment và gõ nội dung bạn muốn chú giải

 

\"\"

 

Khi đó bạn sẽ thấy có hộp sáng bên phải tài liệu có chứa nội dung chú giải

 

\"\"

 

Tuy nhiên có vấn đề ở chỗ nhiều khi nhìn hộp sáng như vậy rất khó chịu và bạn chỉ muốn khi đưa con trỏ chuột vào vị trí có chú giải thì mới xuất hiện khung cửa sổ này thì bạn hãy chọn Balloons và đánh dấu tích vào mục Show All Revisions Inline

 

\"\"

 

Khi đó bạn sẽ thấy mất hộp sáng chú giải bên tay phải màn hình và chỉ xuất hiện khi đưa con trỏ chuột vào vị trí đó .

 

\"\"

 

\"\"