Dịch một đoạn văn bản trong Word 2007

Trong việc kinh doanh toàn cầu chúng ta không nói chung cùng ngôn ngữ , do đó đôi khi cần qua những bước trung gian để dịch đoạn văn bản .

Word 2007 đã tích hợp thêm tính năng này .

Đầu tiên lựa chọn đoạn văn bản bạn muốn dịch

 

\"\"

 

Bấm chọn Review > Translate

 

\"\"

 

Góc bên phải của tài liệu xuất hiện khung cửa sổ lựa chọn ngôn ngữ dịch

 

\"\"

 

Nếu ngôn ngữ chưa có , bấm chọn Translate Options và chọn ngôn ngữ bạn cần

 

\"\"

 

Rất tiếc là cho tới giờ chưa hỗ trợ dịch sang tiếng Việt .

 

\"\"