Chèn tên file và đường dẫn tới Header hoặc Footer trong Word 2007

Nhiều người khi in văn bản ra muôn có tên File và đường dẫn của file này ở Header hoặc Footer để dễ dàng tra cứu về sau .

Cách thức đưa tên File và đường dẫn trong Word 2007 như sau :

Nếu bạn muốn đặt ở Header hãy bấm đúp phần Header ở đầu trang văn bản .

Tiếp theo bấm chọn tab Insert , trong nhóm Text , chọn Quick Parts > Field

 

\"\"

 

Trong phần Categories chọn Document Information

Trong phần Field names chọn FileName

Bạn đánh dấu tích vào mục Add path a filename rồi bấm OK

 

\"\"

 

Bạn sẽ thấy có thêm tên file và đường dẫn của file này ở Header

 

\"\"