Biên soạn và định dạng bằng mệnh lệnh giọng nói trong Google Doc

Google Docs mới đưa thêm công cụ mới để biên soạn và định dạng những tài liệu bằng những mệnh lệnh giọng nói .

Bạn có thể nhảy tới đoạn văn bản mới , thay đổi những kiểu văn bản , biên soạn bảng …

Những mệnh lệnh này đơn giản khi thực hiện và bạn sẽ không cần phải bật nó từ bàn phím để kích hoạt tính năng này nếu như bạn đang dùng giọng nói để viết văn bản . Hiện tại tính năng biên soạn và định dạng bằng mệnh lệnh giọng nói mới chỉ làm việc trên Chrome cho hệ thống  Desktop .

Mở Google Docs và dù có tạo văn bản mới hoặc mở văn bản hiện có đều dùng được những mệnh lệnh giọng nói . Đầu tiên bạn cần phải bật công cụ này Tools > Voice Typing và bắt đầu thưởng thức . Tại bất kì thời điểm nào muốn định dạng văn bản , bạn có thể thực hiện nó bằng câu lệnh .

Ví dụ , bạn nói “full stop” sẽ thêm dấu chấm câu . Nói “Backspace” sẽ xóa một kí tự . Nói “New Paragraph” sẽ bắt chước nút “Enter” , và nói “Uno” để khôi phục lại hoạt động trước đó .

 \"\"

Để định dạng bạn sẽ cẩn thận hơn khi nói ra lệnh . Ví dụ để làm đậm dòng văn bản , bạn phải nói “Bold” trước khi gõ đoạn văn bản bạn muốn làm đậm . Và khi kết thúc bạn phải ra lệnh “Bold” một lần nữa .

Tuy nhiên tất cả những câu lệnh đều không hoạt động như lệnh “Bold” . Ví dụ để dùng Heading cho đoạn văn bản , đầu tiên bạn cần đọc đoạn văn bản để làm Heading ( Chapter 1 ) và sau đó ra lệnh “Apply Heading 1” .

Bạn có thể tìm hiểu danh sách câu lệnh bằng cách bấm biểu tượng Help trên như micro .