Windows 10 Creator Update cải thiện màn hình DPI cao

Một trong những điều bực mình nhất trong bản Windows 10 Anniversary Update đó là ảnh hưởng tới những màn hình có DPI cao khiến cho nhiều phần mềm Win32 tái tạo hình ảnh hiển thị không chính xác nên phông chữ có thể bị mờ , kích thước những biểu tượng trên màn hình nền không đúng …

 

Tuy nhiên Microsoft cho biết trong bản Creator Update những vấn đề như trên đã được sửa chữa và họ đã mất nhiều thời gian để của thiện việc hiển thị hình ảnh với những màn hình có DPI cao .

Trong hầu hết các trường hợp để ứng dụng tái tạo hình ảnh hiển thị chính xác trong Windows 10 thì các nhà phát triển cần cập nhật phần mềm của họ .

Microsoft nói rằng từ bản Windows 10 Creator Update , mỗi Process đều có lựa chọn mới trong màn hình Properties cho phép người dùng thay đổi những thiết lập DPI và bắt mở rộng việc hiển thị để đáp ứng đúng với chế độ của màn hình .