Không thể nâng cấp Windows 10 miễn phí

Cuối cùng thì Microsoft cũng đã không cho phép những ai đang dùng Windows 7 và Windows 8.1 nâng cấp miễn phí lên bản Windows 10.
Cuối cùng thì Microsoft cũng đã không cho phép những ai đang dùng Windows 7 và Windows 8.1 nâng cấp miễn phí lên bản Windows 10.
Từ sau ngày 29/7/2016 đã không thể nâng cấp lên bản Windows 10 miễn phí nhưng những ai đang sử dụng công nghệ trợ giúp vẫn có thể làm được việc này . Tuy nhiên Microsoft thông báo họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ này sau ngày 31/12 năm ngoái , mặc dù thế nó vẫn được mở rộng cho tới ngày 16/1 năm nay .
Từ giờ những người dùng Windows 7 và 8.1 muốn nâng cấp lên Windows 10 đều phải mua bản quyền . Ở Mỹ bản Windows 10 Home có giá 120$ , bán Pro có giá 200$ .
Theo dữ liệu của NetMarketShare , Windows 7 đang có thị phần cao nhất với 43.08% , tiếp theo là Windows 10 với 32.93% .