Hack để Windows 7 chạy được trên bộ vi xử lí mới mặc dù Microsoft đã hạn chế

Thông báo mới đây của Microsoft rằng những bộ vi xử lí  mới Intel Kaby Lake và AMD Ryzen chỉ chạy được với Windows 10 .

Những hệ thống  nào sử dụng các bộ vi xử lí trên đang dùng Windows 7 hoặc Windows 8.1 không  nhận được bản cập nhật với thông báo giải thích “PC dùng bộ vi xử lí  này được thiết kế cho Windows mới nhất” và thúc đẩy người dùng nâng cấp lên Windows 10 .

Thật là may có một người tên bí danh là zeffy trên GitHub đã vượt qua được hạn chế của Microsoft và người dùng Windows 7 và 8.1 đang chạy với bộ vi xử lí  mới nhất sẽ tiếp tục nhận được bản cập nhật mà không cần phải nâng cấp lên Windows 10 .

zeffy đã xem xét bản vá KB4012218 có trong bản cập nhật an ninh Patch Tuesday của Microsoft trong tháng này có nhiệm vụ chặn Windows Update chỉ hỗ trợ Windows 10 . Sau khi điều tra những file liên quan , zeffy đã phát hiện thư viện liên kết động wuaueng.dll cần phải sửa chữa để loại bỏ hạn chế , do đó anh này đã phát triển đoạn Script có thể được dùng cho cả Windows 7 và Windows 8.1 với bản 32-bit và 64-bit . Tất cả những file đều có trên trang GitHub của anh này .

Điều cần lưu ý đó là Script sửa một file hệ thống  nên Microsoft có thể đưa ra giới hạn một lần nữa trong bấn kì bản vá lỗi nào qua tính năng Windows Update .