Bản Windows 10 Creators Update đã tới trong một số PC

Windows 10 Creatosr Update đã được mong chờ từ lây nay đã sẵn sàng để cho những người dùng PC mặc dù Microsoft chưa chính thức công bố .

Những file ISO của Windows 10 Build 15063 ( được cho là bản RTM ) mới xuất hiện trên những máy chủ của Microsoft và có hai cách để thực hiện quá trình cài đặt .

The Verge cho biết , người dùng có thể lấy những file ISO ( bản 32-bit hoặc 64-bit ) rồi “gắn” vào trong Windows 10 File Explorer và chạy file setup.exe để nâng cấp thành bản Creators Update .

Một lựa chọn khác như Neowin đưa ra đó là lấy phiên bản mới của Windows 10 Update Assistant và dùng nó để nâng cấp lên bản Build 15063 . Tuy nhiên nếu bạn đã có phiên bản trước của công cụ Assistant trên PC đang chạy Anniversary Update ( hoặc bản Windows 10 cũ hơn ) , nó sẽ nói rằng thiết bị của bạn đã được cập nhật và bỏ qua .

Microsoft không tiết lộ thời gian chính xác khi nào đưa ra bản Creators Update ra công chúng . Bản xuất hiện trên máy chủ của Microsoft được cho là RTM và thường thì họ sẽ dừng lại một thời gian ngắn để sửa chữa những lỗi cuối cùng .