Avast : Windows XP được dùng nhiều hơn cả Windows Vista và Windows 8 cộng lại

Avast mới đưa ra dữ liệu việc sử dụng Windows trên toàn cầu trong báo cáo “PC Trends Report” phát hành trong Q1/2017 .

Kết quả cho thấy Windows 7 tiếp tục đứng đầu thị trường với thị phần gần 50% .

Điều cần lưu ý đó là những con số này dựa trên những hệ thống  đang dùng giải pháp bảo vệ của Avast . Báo cáo cho biết Windows 7 đang được dùng ở hơn 56 triệu máy tính chiếm tới 38.35% thị phần .

Windows 10 tiếp tục tăng trưởng với 30.46% thị phần và được cài đặt khoảng hơn 35 triệu máy tính đang dùng phần mềm bảo vệ của Avast .

Windows XP vẫn được chạy ở 6.5 triệu máy chiếm 5.64% thị phần , Windows 8 chiếm 2.51% và Windows Vista chiếm 2.08% . Thị phần Windows XP vẫn nhiều hơn khi gộp cả Vista và Windows 8 .

Windows 8 được phát hành 2012 và được cho là cuộc cách mạng mới của Microsoft nhưng thị phần quá nhỏ do người dùng đều chọn nâng cấp lên Windows 8.1 . Điều cần lưu ý đó là Windows Vista sẽ bị Microsoft ngừng hỗ trợ từ cuối tháng sau nhưng vẫn có gần 2 triệu máy đang sử dụng phần mềm của Avast .