Windows 10 : Hiển thị thông tin đăng nhập lần cuối trong màn hình Logon

Windows 10 có nhiều tính năng bảo vệ để giữ cho tài khoản và dữ liệu của bạn được an toàn tránh những con mắt theo dõi .

 

Nếu như đang dùng tài khoản cục bộ trong Windows 10 , bạn có thể xem ai đó đã từng đăng nhập thành công vào PC của bạn mà bạn không biết lần cuối cùng . Để làm việc này bạn có thể dùng Local Group Policy hoặc Registry .

\"\"

Nếu bạn đang dùng Windows 10 Pro, Enterprise, hoặc Education có thể thay đổi trong Local Group Policy cho nhanh . Cách làm như sau .

Bấm tổ hợp phím Windows + R , gõ gpedit.msc , bấm OK .

Bạn tìm theo đường dẫn sau

 

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Logon Options

 

\"\"

 

Bấm đúp vào Display information about previous logons during user logon, chọn Enabled , bấm Apply > OK

 

Nếu bạn đang dùng bản Windows 10 Home sẽ không thể truy cập được tới Local Group Policy thì phải dùng Registry .

Mở Registry Editor , tìm theo đường dẫn

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System

 

Bấm chuột phải vào từ khóa System > New > DWORD (32-bit) Value

 

\"\"

 

Đặt tên cho DWORD mới này là DisplayLastLogonInfo  bấm Enter

Và thay đổi giá trị của từ khóa DisplayLastLogonInfo  từ 0 thành 1

 

\"\"