Windows 10 : Bật tính năng cấm ghi vào thiết bị USB

Trong Windows 10 bạn có thể thay đổi trong Registry và Group Policy để ngăn chặn người dùng  lưu dữ liệu từ máy tính tới thiết bị USB .

 

Trong Registry bạn làm như sau , bấm tổ hợp phím Windows + R , gõ regedit , bấm OK

Tìm theo đường dẫn

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control

 

Bấm chuột phải vào từ khoá Control > New > Key , tạo từ khóa có tên là StorageDevicePolicies  bấm Enter

 

\"\"

 

Bấm chuột đúp vào StorageDevicePolicies  , bấm chuột phải vào phần khung bên phải , chọn New > DWORD (32-bit) Value

 

\"\"

 

Tạo DWORD mới có tên là WriteProtect bấm Enter và thay đổi giá trị của từ khóa này từ 0 thành 1

 

\"\"

 

Nếu bạn đang dùng Windows 10 Pro, Enterprise, hoặc Education , bạn có thể truy cập vào Group Policy , tìm theo đường dẫn

 

Computer Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access

 

Bên phải bấm đúp vào Removable Disks: Deny write access

 

\"\"

 

Chọn Enabled , bấm Apply > OK

 

Khởi động lại máy tính . Bất kì ai nối thiết bị USB sẽ bị từ chối truy cập để lưu , biên tập , hoặc xóa mọi nội dung từ những thiết bị lưu trữ cắm ngoài .