Trình duyệt Edge bị lỗi trong bản Windows 10 Redstone 2 Build

Microsoft mới đưa ra bản Windows 10 Build 14942 cách đây vài ngày nhưng trình duyệt  Edge chạy đã bị lỗi trong một số lượng lớn máy tính .

 

Microsoft đã nhận biết được lỗi này và hướng dẫn người dùng cách sửa chữa để Edge có thể làm việc bình thường .

Bấm menu Start , gõ PowerShell , bấm phím Enter . Gõ theo dòng lệnh bên dưới

 

Get-ChildItem ’HKCU:SoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionAppContainerStoragemicrosoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbweChildren’ | foreach {Remove-Item $_.pspath -Recurse}

 

Bạn nên nhớ lỗi trên nếu như bạn đang ở trong chương trình chạy thử Windows Insider nên việc xảy ra lỗi là hoàn toàn có thể chấp nhận được . Những người chạy thử sẽ kiểm tra và gửi phản hồi về các lỗi để trước khi có thể phát hành chính thức .