Sửa lỗi “ Failed To Install” khi cập nhật bản KB3194496 trên Windows 10

Những bản cập nhật của Windows 10 thường xuyên có vấn đề và mới đây bản KB3194496 cài đặt bị lỗi với nhiều người dùng .

Để sửa vấn đề cài đặt , bạn sẽ phải xóa một thư mục trong ổ C và từ khóa trong Registry .

Đầu tiên bạn phải đăng nhập Windows với tài khoản quyền Administrator .

 

Mở Windows Explorer và tìm theo đường dẫn  C:\\Windows\\System32\\Tasks\\Microsoft\\XblGameSave .

 

Xóa thư mục ‘XblGameSave .

 

Tiếp theo mở Windows Registry , tìm theo đường dẫn

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\WindowsNT\\CurrentVersion\\Schedule\\TaskCache\\Tree\\Microsoft\\XblGameSave.

 

Rồi xóa từ khóa XblGameSave .

 

Bạn khởi động lại Windows và cập nhật nó lại một lần nữa .