Gỡ bỏ nút Power ở màn hình đăng nhập trong Windows 10

Để ngăn chặn người dùng tắt máy và không mất những công việc đang làm mà chưa được lưu lại , bạn có thể gỡ bỏ menu lựa chọn Power từ màn hình đăng nhập trong Windows 10 .

 

Để gỡ bỏ nút Power ở màn hình đăng nhập trong Windows 10 bạn cần làm như sau :

Bấm tổ hợp phím Windows + R , gõ regedit , bấm OK để vào Registry Editor .

Bạn tìm theo đường dẫn

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System

 

Bấm đúp vào từ khoá  shutdownwithoutlogon  và thay đổi giá trị từ 1 thành 0

 

\"\"

 

Nếu bạn không thấy từ khóa này , trong thư mục System , bấm chuột phải , chọn New > DWORD (32-bit) , đặt tên từ khóa này thành shutdownwithoutlogon  , bấm Enter .

Bấm đúp vào từ khóa shutdownwithoutlogon và đặt giá trị bằng 0    

Khởi động lại máy để hoàn tất công việc .