Vô hiệu hóa phím CapsLock trong Windows 7 / Vista

Vô hiệu hóa phím CapsLock trong Windows 7 / Vista

11/09/2009

Trong bất kì hệ điều hành Windows đều không có thiết lập ngầm định để cho phép vô hiệu hóa phiám CapsLock

Xem thêm...

Vô hiệu hóa System Restore trong Windows 7

Vô hiệu hóa System Restore trong Windows 7

18/08/2009

Nếu bạn muốn có thêm khoảng trông lưu trữ trên ổ cứng thì có một thủ thuật nhỏ để giảm hoặc vô hiệu hóa

Xem thêm...