Microsoft sẽ có những bản Windows 7 Ultimate miễn phí

Microsoft sẽ có những bản Windows 7 Ultimate miễn phí

03/08/2009

Microsoft vừa mới khẳng định rằng trên thực tế họ sẽ đưa ra một số bản Windows 7 Ultimate miễn phí khi mà hệ điều hành đã sẵn sàng

Xem thêm...