Adobe vá lỗi an ninh nguy hiểm khác trong Flash

Adobe mới phát hành bá vá khẩn cấp cho những sản phẩm Flash của họ để sửa chữa những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng .

Lỗi an ninh này ảnh hưởng tới bản Flash cho Chrome , Edge , Internet Explorer 10/11 và Linux .

Những sản phẩm Adobe AIR cho Linux , Windows , Mac OS X , Android và iOS cũng bị đe dọa . Những ai đang dùng trình duyệt  Chrome , Internet Explorer 11 trên Windows 10 và 8.x sẽ được tự động cập nhật . Người dùng Linux , Adobe Flash Player Desktop Runtime, và Adobe AIR sẽ phải cập nhật Flash theo cách thử công .

Bản vá lỗi này sửa chữa những hỗn loại kiểu địa chỉ , tràn số nguyên , use-after-free và làm sai lệch nội dung bộ nhớ .

Bản vá lỗi trên khép lại một năm đầy khó khăn cho Flash . Cách đó vài tuần họ đã phải vá 79 lỗi an ninh .