Tốc độ RAM , tốc độ CPU và FSB của những bộ vi xử lí Intel

Tôi thấy nhiều người hỏi tư vấn về tình trạng loạn xạ liên quan tới tốc độ RAM , CPU , FSB , cũng như sự lo lắng của họ khi mua máy tính và bị cho rằng mình đã bị lừa và trong khi người bán máy lại không có kinh nghiệm để giải thích về vấn đề đó .

Thứ nhất xin nói với các bạn về bộ nhớ DDR SDRAM mà hiện nay chúng ta hay gọi tắt là bộ nhớ DDR . Bộ nhớ này có đặc điểm là một xung nhịp đồng hỗ truyền 02 dữ liệu . Có nghĩa là nếu người ta ghi DDR400 tức là nó có tốc độ xung nhịp là 200 MHz ( 400:2 = 200 ) , DDR2-667 tức là bộ nhớ này làm việc với tốc độ xung nhịp là 333MHz ( 667:2 = 333 ) , DDR3-1066 cũng có nghĩa là bộ nhớ này làm việc với tốc độ xung nhịp là 533MHz ( 1066:2 = 533 ) .

 Tại sao người ta lại ghi như vậy mà không phải là DDR200 , DDR2-333 hay DDR3 -533 đó là do người bán hàng làm động tác Marketing để cho người dùng cứ nghĩ là tốc độ cao là hay vì thế sẽ gây cho người mua hàng sự nhầm lẫn như vậy .

  

\"/\"

 

Hình 1:  Cho thấy tốc độ của bộ nhớ DDR

 

Trong hình 1 , tốc độ của bộ nhớ là 166MHz có nghĩa là trên thanh nhớ người ta sẽ ghi bộ nhớ DDR333 ( hay là PC2700 ) .

 Như vậy cứ là bộ nhớ DDR thì tốc độ xung nhịp được thể hiện bằng CPU-Z có giá trị bằng ½ so với giá trị ghi trên nhãn bộ nhớ hoặc trong báo giá ngay cả đối với DDR2 , DDR3 , GDDR3 , GDDR4 …

 “Căn bệnh” kiểu như vậy đã lan tới Card màn hình khi người ta ghi tốc độ bộ nhớ là 1000 MHz nhưng thực tế tốc độ xung nhịp là 500 MHz và dùng bộ nhớ DDR , GDDR2, GDDR3…

 

Vấn đề thứ hai cũng gần tương tự như vậy đó chính là tốc độ FSB

  

\"/\"

Hình 2 : Tốc độ CPU và FSB được thể hiện bằng chương trình CPU-Z

 

Trong hình trên cho thấy tốc độ FSB là 533 MHz , và tốc độ ghi Bus Speed là 133MHz . Lúc này các bạn nên hiểu rằng tốc độ thực của Bus là dùng xung nhịp 133MHz và

 

Tốc độ FSB = Bus Speed x 4

 

Có nghĩa là một xung nhịp trong Bus Speed vận chuyển 04 dữ liệu . Như vậy nếu người ta ghi FSB của CPU là 1066MHz bạn nên hiểu rằng tốc độ Bus Speed là 1066 : 4 = 266MHz .

FSB là 1333 MHz thì tốc độ Bus Speed là 1333 :4 = 333 MHz .

 Người ta ghi tốc độ cao như vậy với mục đích Marketing cũng để cho người mua hiểu là tốc độ càng cao thì càng nhanh .

 

Cuối cùng chúng tôi nói tới đó là tốc độ bên trong của CPU hay đơn giản người ta nói đến tốc độ CPU .

Theo hình 2 cho thấy tốc độc CPU chính là Core Speed 3059MHz giá trị của nó

 

Core Speed = Bus Speed x Multiplier

 

133 x 23 = 3059 MHz

 Như vậy để Overclock CPU người ta có thể thay đổi Bus Speed hoặc Multiplier hoặc thay đổi cả hai để đạt được tốc độ cao hơn của nhà sản xuất mà hệ thống chạy vẫn ổn định .

 

 \"/\"