Hướng dẫn dùng Easy Recover để khôi phục dữ liệu

Chương trình Easy Recover để khôi phục số liệu khi bạn nhỡ tay xoá , hoặc khi bạn Format nhầm ổ cứng , khi một số file dạng Word , Excel bị hỏng ...

Cách thức cài đặt bạn nên cài chương trình trên một máy tính khác và tháo ổ cứng cần khôi phục nếu như bạn nhỡ tay xoá hoặc Format nhầm ổ cứng . Khi các file dạng Word , Excel , Access ...bị hỏng thì bạn chỉ cần cài trực tiếp trên ổ cứng đó mà không cần cài sang máy tính khác .

Khi số liệu bị mất thì bạn khôi phục càng sớm thì khả năng cứu được số liệu càng cao .

1. Khi chạy EasyRecover trên màn hình xuất hiện như sau

\"\" 

2. Phần đầu Disk Diagnostics , để chẩn đoán về thiết bị của bạn

\"\" 

3. Nếu bạn chỉ cần khôi phục số liệu thì bỏ qua mục trên mà chọn phần DataRecovery

\"\" 

3.1 : Nếu bạn muốn khôi phục số liệu mà mới xoá thì chọn DeletedRecovery

Trong phần này bạn có thể khôi phục tất cả các file đã xoá hoặc có thể khôi phục qua bộ lọc .

Chọn ổ cứng mà bạn muốn khôi phục --> bấm Next

3.2 : Nếu bạn muốn khôi phục ổ cứng mà bạn nhỡ tay Format thì chọn FormatRecovery --> chọn ổ cứng mà bạn muốn khôi phục --> bấm Next

3.3 : Nếu ổ cứng của bạn sau khi Format mà lại cài đè lên một ít số liệu vào thì chọn AdvancedRecovery

3.4 : Nếu bạn muốn khôi phục ổ cứng sâu hơn nữa thì chọn RawRecovey

4. Nếu file của bạn ở dạng Word , Excel , PowerPoint , Access , Zip mà không mở được thì bạn chọn File Repair

\"\"

bạn chọn dạng file tương ứng theo các nút trên màn hình

5. Nếu file của bạn là dang Microsoft Outlook không mở được thì bạn chọn Email Repair

\"\"

 

\"\"\"\"