Xem những file hình ảnh trong PPTX , DOCX , XLSX mà không có bộ Office cài đặt

on .

Vì một lí do nào đó mà trong máy tính không  cài bộ Office tương ứng nhưng bạn lại cần xem ngay những hình ảnh trong file có định dạng .pptx , .docx , xlsx thì có thể làm theo cách như sau .

Trong ví dụ này dùng file PowerPoint

 

 

Đơn giản đổi phần mở rộng của file .pptx thành .zip

 

 

Tiếp theo mở file .zip này , sẽ thấy thư mục có tên của Powerpoint là ppt ( file tài liệu có tên là word ) , mở thư mục ppt .

 

 

Mở tiếp thư mục media

 

 

Bạn sẽ thấy những hình ảnh có trong file của mình

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật:
Mã bảo mật Làm mới