Giảm kích thước những hình ảnh trong tài liệu Microsoft Office

Giảm kích thước những hình ảnh trong tài liệu Microsoft Office

16/05/2016

Nếu có tài liệu Microsoft Office chứa nhiều hình ảnh điều đó sẽ khiến cho bạn khó khăn khi chia xẻ file này trên mạng bởi vì khi ấy kích thước file quá lớn .

Xem thêm...

Tải và dùng Google Fonts trong Word

Tải và dùng Google Fonts trong Word

11/05/2016

Google Fonts là tập hợp lớn những phông chữ miễn phí nguồn mở .

Xem thêm...

Tính năng mới trong Office 2016 có thể chặn mã độc Macro

Tính năng mới trong Office 2016 có thể chặn mã độc Macro

23/03/2016

Microsoft thông báo tính năng mới trong Office 2016 sẽ bảo vệ tốt hơn trước những cuộc tấn công dựa vào những Macro độc hại .

Xem thêm...

Đổi giao diện thành dạng màu Xám trong Office 2016

Đổi giao diện thành dạng màu Xám trong Office 2016

07/03/2016

Có một số ứng dụng cho phép người dùng dễ dàng thay đổi màn hình nền của giao diện

Xem thêm...

Biên soạn và định dạng bằng mệnh lệnh giọng nói trong Google Doc

Biên soạn và định dạng bằng mệnh lệnh giọng nói trong Google Doc

29/02/2016

Google Docs mới đưa thêm công cụ mới để biên soạn và định dạng những tài liệu bằng những mệnh lệnh giọng nói .

Xem thêm...

Mail Merge trong Word không giữ được định dạng dữ liệu của Excel

Mail Merge trong Word không giữ được định dạng dữ liệu của Excel

29/12/2015

Nhiều trường hợp khi bạn dùng tính năng trộn thư ( Mail Merge ) trong Word kết hợp với file dữ liệu của Excel như khi chuyển sang Word nó lại không giữ được định dạng gốc .

Xem thêm...

Xóa tất cả những ngắt trang ( Section Break ) trong Word

Xóa tất cả những ngắt trang ( Section Break ) trong Word

25/12/2015

Giả sử bạn có một văn bản Word , khi đặt Header hoặc Footer bạn thấy nó bị lỗi , trang thì có và trang thì không có .

Xem thêm...

Xóa tất cả những đường kẻ ngang trong tài liệu Word

Xóa tất cả những đường kẻ ngang trong tài liệu Word

11/11/2015

Trong tài liệu Microsoft Word có thể xuất hiện những đường kẻ ngang không mong muốn và bạn muốn xóa những đường kẻ này .

Xem thêm...

In tài liệu Word không có những đánh dấu Track Changes

In tài liệu Word không có những đánh dấu Track Changes

02/11/2015

Tính năng Track Changes trong Microsoft Word cho phép đánh dấu những sự thay đổi bạn làm trong tài liệu do đó bất kì ai khác đang làm việc với tài liệu này biết những gì bạn đã thay đổi .

Xem thêm...

Cố định kích thước file hình ảnh trong Microsoft Word

Cố định kích thước file hình ảnh trong Microsoft Word

30/10/2015

Giả sử bạn là người hay sử dụng tính năng chèn nhiều hình ảnh vào trong tài liệu Microsoft Word .

Xem thêm...

Xóa tất cả chú thích nhanh chóng trong Microsoft Word

Xóa tất cả chú thích nhanh chóng trong Microsoft Word

30/10/2015

Để xóa chú thích trong Microsoft Word bạn có thể làm thủ công bằng cách bấm đúp trục tiếp trong số ở phần chú thích văn bản rồi xóa trực tiếp bằng nút Delete

Xem thêm...

Khôi phục file tài liệu Word 2010/2013 chưa được lưu

Khôi phục file tài liệu Word 2010/2013 chưa được lưu

28/10/2015

Đôi khi đang làm việc bạn đóng file mà lại bấm nhầm nút “Don’t save” nhưng vẫn có cách có thể khôi phục lại nó mặc dù khả năng không cao.

Xem thêm...

Tạo file sao lưu tự động trong Microsoft Word

Tạo file sao lưu tự động trong Microsoft Word

08/10/2015

Khi làm việc với những file Microsoft Word quan trọng bạn có thể thiết lập để tạo thành file sao lưu tự động của bản trước tránh trường hợp rủi ro mất dữ liệu .

Xem thêm...

Dùng tính năng “Ink Equation” trong Office 2016 để viết phương trình

Dùng tính năng “Ink Equation” trong Office 2016 để viết phương trình

05/10/2015

Một trong những tính năng mới trong Office 2016 là “Ink Equation” . Tính năng này cho phép bạn chèn phương trình trong Word , Excel và PowerPoint bằng kiểu viết tay .

Xem thêm...