Ẩn những cột trong bảng dữ liệu và trong biểu đồ

Ẩn những cột trong bảng dữ liệu và trong biểu đồ

08/11/2012

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu và những biểu đồ hình cột như trong hình dưới .

Xem thêm...

Không thể chèn thêm hàng hoặc cột mới trong một file Excel

Không thể chèn thêm hàng hoặc cột mới trong một file Excel

31/10/2012

Đôi khi trong khi đang làm việc với một file Excel nào đó , khi chèn một hàng hoặc cột mới bạn không  thể làm được

Xem thêm...

Tạo đường viền màu hoặc đổ màu tại những ô đang sử dụng

Tạo đường viền màu hoặc đổ màu tại những ô đang sử dụng

11/10/2012

Trong Excel mỗi khi bấm chuột vào vị trí nào đó thì xung quanh ô đó xuất hiện đường bôi đen đậm , làm thế nào để thay đổi được màu đen đậm

Xem thêm...

Mở rộng tìm kiếm lấy nhiều dữ liệu khỏi một cột

Mở rộng tìm kiếm lấy nhiều dữ liệu khỏi một cột

01/10/2012

Bạn có thể dùng  hàm VLOOKUP để lấy dữ liệu ra khỏi một cột ở vị trí tương ứng nhưng làm thế nào để lấy được nhiều dữ liệu cùng một lúc ?

Xem thêm...

Cộng tháng trong Excel

Cộng tháng trong Excel

24/09/2012

Giả sử muốn bạn có ngày bắt đầu là 11/06/2012 ở ô A1 và muốn lấy thời gian sau đó 10 tháng bạn

Xem thêm...

Sử dụng INDEX và MATCH để tìm kiếm

Sử dụng INDEX và MATCH để tìm kiếm

21/09/2012

Trong Excel có thể dùng hàm Vlookup để tìm kiếm dữ liệu tại những cột tương ứng , tuy nhiên nếu như dữ liệu bạn muốn lấy lại nằm bên cột trái thì phải làm như thế nào .

Xem thêm...

Lưu file Excel 2010 thành định dạng PDF hoặc XPS

Lưu file Excel 2010 thành định dạng PDF hoặc XPS

10/09/2012

Microsoft Excel  2010 cho phép lưu những file trực tiếp sang định dạng PDF hoặc XPS .

Xem thêm...

Đánh dấu màu cả hàng theo màu khi đúng một ô trùng với dữ kiện nào đó

Đánh dấu màu cả hàng theo màu khi đúng một ô trùng với dữ kiện nào đó

30/08/2012

Ví dụ có bảng dữ liệu như hình dưới , mỗi khi vào dữ liệu ở cột C tương ứng là “ax” thì sẽ đánh dấu theo màu cả hàng của dữ liệu “ax” này

Xem thêm...

Xóa toàn bộ những hàng có chứa nội dung chuỗi kí tự nào đó

Xóa toàn bộ những hàng có chứa nội dung chuỗi kí tự nào đó

23/08/2012

Giả sử có một file Excel trong đó bạn muốn xóa những hàng có chứa một chuỗi kí tự nào đó ,

Xem thêm...

Macro tạo liên kết tới tất cả các Sheet

Macro tạo liên kết tới tất cả các Sheet

17/08/2012

Nếu bạn muốn tạo liên kết để có thể kết nối trực tiếp tới những Sheet của một file Excel thì phải cần Macro .

Xem thêm...

Sắp xếp trong Excel 2007 và 2010 thông qua Custom List

Sắp xếp trong Excel 2007 và 2010 thông qua Custom List

10/07/2012

Trong Excel cho phép sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần , giảm dần hoặc thậm chí ngay cả theo màu sắc như trong Excel 2007 và Excel 2010 .

Xem thêm...

Dùng Conditional Formatting trong Excel để đánh dấu

Dùng Conditional Formatting trong Excel để đánh dấu

29/06/2012

Trong Excel có tính năng Conditional Formatting rất tiện lợi cho nhiều việc , dưới đây là một ví dụ để dùng  tính năng này .

Xem thêm...

Dùng công thức mảng để cộng giá trị cột A khi cột B và cột C đạt tiêu chuẩn

Dùng công thức mảng để cộng giá trị cột A khi cột B và cột C đạt tiêu chuẩn

19/06/2012

Giả sử có 3 cột dữ liệu A , B .C , bạn muốn cộng những giá trị trong cột A đáp ứng với chuẩn trong cột B và C , bạn cần dùng công thức mảng .

Xem thêm...

Tự động sắp xếp lại dữ liệu sau mỗi lúc vào dữ liệu

Tự động sắp xếp lại dữ liệu sau mỗi lúc vào dữ liệu

08/06/2012

Trong Excel bạn có thể sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự tăng hoặc giảm dần sau khi vào dữ liệu , tuy nhiên bạn cũng có thể thực hiện việc này một cách tự động .

Xem thêm...

Đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một bảng

Đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một bảng

05/06/2012

Ví dụ có một bảng nhiều giá trị khác nhau và bạn muốn đếm số lần xuất hiện của một giá trị nào đó , cách tính như sau  

Xem thêm...