Intel Atom C3000 có 16-lõi

on .

Atom của Intel thường được biết tới là chip yếu dùng cho những thiết bị mobile có hiệu suất làm việc không cao . Tuy nhiên điều đó có thể không hoàn toàn là như vậy .