Qualcomm kiện Apple vì cản trở chip của họ trên một số iPhone

Cuộc chiến bằng sáng chế vẫn còn nảy lửa trong ngành công nghệ .

Đầu năm nay Apple kiện Qualcomm khoảng 1 tỉ USD tiền bản quyền . Và bây giờ tới lượt Qualcomm kiện trở lại Apple với cáo buộc Apple đã gây cản trở về hiệu suất làm việc của những chip Qualcomm trong một số model iPhone 7 để làm cho những chip của Intel làm việc tốt hơn .

Trong năm vấn đề Qualcomm nêu ra bao gồm :

  • Chọn nhưng không dùng hết hiệu suất đầy đủ của những chip modem của Qualcomm trong iPhone 7 khiến cho người dùng  hiểu sai giữa iPhone dùng modem của Qualcomm với những modem của đối thủ cạnh tranh khác .
  • Đe dọa Qualcomm và cố ngăn cản những công bố trước công chúng về hiệu suất mạnh mẽ của những iPhone dựa trên nền tảng  của Qualcomm .

Apple đã dùng chipset của cả Qualcomm và Intel trong một số model iPhone 7 . Qualcomm tin rằng chip của họ mạnh mẽ hơn của Intel và “hành động của Apple để ngăn cản người dùng nhận ra iPhone dùng chip của Qualcomm mạnh mẽ hơn so với iPhone dùng chip của Intel .” . Apple cho rằng “không có sự khác biệt lớn” giữa hai loại chipset này .

Theo Apple , Qualcomm đã xây dựng mô hình kinh doanh của mình theo kiểu quá cũ với những chuẩn cũ và lợi dụng sự thống trị của mình để đòi tiền bản quyền quá cao .