Intel tích hợp Radeon cho Apple ?

Theo Fudzilla việc bộ vi xử lí của Intel tích hợp lõi đồ họa Radeon theo yêu cầu đơn hàng của Apple .
Theo Fudzilla việc bộ vi xử lí  của Intel tích hợp lõi đồ họa  Radeon theo yêu cầu đơn hàng của Apple .
Apple không muốn dùng đồ họa  NVIDIA cho bất kì sản phẩm nào của mình và hiện tại chỉ dùng những GPU rời Radeon cho cả máy để bàn và máy xách tay . MacBook Pro 13-inch hiện dùng đồ họa  tích hợp Intel Iris Graphics 540 hoặc 550 và điều đó không đủ mạnh để cho những người dùng  cao cấp . Lõi đồ họa  Radeon có cùng mức điện năng tiêu hao nhưng mạnh hơn nhiều .
MacBook Pro 15-inch dùng Radeon Pro 450 với 2GB VRAM GDDR5 và Intel HD Graphics 530 hoặc Radeon Pro 455 với 2GB VRAM GDDR5 và tự động chuyển đổi đồ họa  với Intel HD Graphics 530 .
Máy xách tay dùng CPU Intel và đồ họa  Radeon sẽ mạng hơn và dùng điện năng hiệu quả hơn so với những máy xách tay dùng CPU riêng và GPU Radeon riêng biệt .
Nếu như việc tích hợp CPU Intel với lõi đồ họa  Radeon thành công thì Apple sẽ là công ty  đầu tiên có những sản phẩm như vậy và thích ứng được với những yêu cầu đồ họa  mạnh nhưng vẫn đáp ứng được các công việc mà CPU cần thiết .