Intel đang bắt kịp luật Moore

Intel đã thừa nhận đã không theo kịp được luật Moore nhưng đó chỉ là tạm thời và họ cho rằng sẽ sớm bắt kịp .

 

Bill Holt , Phó chủ tịch và là người quản lí nhóm Công nghệ và Sản xuất của Intel , nói rằng cứ hai năm họ sẽ có họ cấu trúc mới nhưng việc nó sản xuất ngày càng nhỏ hơn lại đang trở thành thách thức và quá tốn kém .

Kết quả là Intel đã không bắt kịp luật Moore trong khi đó tốc độ tiết kiệm chi phí giảm dần với công nghệ 14nm hiện tại .

Holt tuyên bố điều đó chỉ là một điểm lùi nhưng Intel sẽ quay trở lại với luật Moore . Vấn đề bắt đầu với công nghệ 14nm . Những vấn đề sản xuất dẫn tới họ phải tạm hoãn phát hành những sản phẩm mới . Chính vì nguyên nhân này khiến cho chiến lược “Tick-Tock” của họ đã không hoàn thành . Đáng lẽ mỗi quy trình sản xuất sẽ dùng cho hai thế hệ công nghệ chip nhưng nay đã bị chuyển thành ba . Chính vì thế mà những thế hệ chip ”Kaby Lake” , Broadwell và Skylake đều được sản xuất bằng công nghệ 14nm .

Holt nói rằng họ đã học được những sai lầm này để sẽ thực hiện được tốt hơn khi mở rộng sản xuất và giảm chi phí trong những quy trình tương lai 10nm và 7nm . Theo kế hoạch những chip 10nm đầu tiên có tên mã Cannonlake sẽ xuất đi trong năm 2017 .

Trong năm 2011 , Intel đã xác định phải chi 104 tỉ USD trong thời gian 10 năm để sản xuất , phát triển công nghệ và sản phẩm . Tuy nhiên tới năm 2015 họ đã chi mất 270 tỉ USD bởi vì chi phí phát triển liên quan tới những công cụ , máy móc , Wafer và điện năng .