Apple và Google có nhiều sáng kiến hơn so với Microsoft

Apple thường được đánh giá là công ty có nhiều sáng kiến nhất thế giới .

Theo nghiên cứu mới đây do Boston Consulting Group thực hiện cho thấy điều đó là đúng .

Trong bảng xếp hạng của Boston Consulting Group thì Tesla Motor có bước tiến nhanh nhất đang từ vị trí thứ 41 để nhảy lên vị trí thức ba .

Đứng sau Apple là Google và Microsoft ở vị trí thức tư , đó là năm thứ tư Microsoft đứng ở vị trí này .

Nghiên cứu trên được thực hiện với sự trợ giúp của 1500 nhà quản trị doanh nghiệp tham gia vào việc bình chọn dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như tầm quan trọng của công ty  , đầu tư cho Nghiên cứu & Phát triển , dựa vào bao nhiêu nền tảng  công nghệ và sự nghiên cứu những thị trường lân cận .

Microsoft hiện đang cố tự khẳng định mình là công ty  sáng tạo và những sản phẩm mới nhất của họ đều được mô tả như vậy . Ví dụ như Surface được cho là một sản phẩm mới với sự pha trộn tốt nhất của máy tính bảng và máy xách tay , cùng với những tính năng và những dịch vụ mới như Windows Hello , HoloLens để chứng thực với những công cụ quét mống mắt hoặc làm việc ba chiều .