4.4 triệu người dùng iPhone kiện Google thu thập dữ liệu “trái luật”

Một nhóm có tên gọi “Google You Owe Us” đã kiện Google với khoản tiền đòi đền bù lên tới 4.29 tỉ USD .
Một nhóm có tên gọi “Google You Owe Us” đã kiện Google với khoản tiền lên tới 4.29 tỉ USD . Tổ chức này đại diện cho 4.4 triệu người dùng iPhone đã cáo buộc Google đã vượt qua những thiết lập quyền riêng tự ngầm định trong iPhone để thu thập thông tin của người dùng  trái pháp luật . Những thông tin thu thập bao gồm chủng tộc , dân tộc , sức khỏe , chính trị , tình dục và tầng lớp xã hội .
Đơn kiện này nói rằng Google đã thu thập dữ liệu qua trình duyệt  Safari bằng phương pháp “ giải pháp Safari” . Kỹ thuật này dùng thuật toán cho phép các nhà phát triển vượt qua những thiết lập an ninh ngầm định của Safari , mà chặn những Cookie theo dõi .
Tuy nhiên Google cho biết tòa án đang nhầm lẫn vì không có bằng chứng nào về việc thông tin bị thu thập qua “ giải pháp Safari” . Thêm vào đó cũng không thể xác định liệu người khiếu nại có bị ảnh hưởng bới những hành động đã cáo buộc hay không .