Tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản

Bạn có thể tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản trong PowerPoint.
Bài toán như sau :
 
3 + 4 = ?
Câu trả lời 5 , 6 ,7
Nếu chọn 5 hoặc 6 thì trên màn hình xuất hiện thông báo sai và chờ bấm để quay trở về trang đầu tiên .
Nếu chọn 7 xuất hiện thông báo phép tính đúng và chờ quay trở về trang đầu tiên .
Các bước tiến hành như sau :
 
1. Mở PowerPoint tạo 03 slide có nội dung như sau - trong 03 slide này những nút sẽ được thiết kế sau cùng
 
\"\"
 
\"\"
 
\"\"
 
2. Công việc tiếp theo là thiết kế các nút 5 , 6 , 7 ...
3. Bấm nút AutoShape ở góc bến trái màn hình --> chọn Action Buttons --> chọn nút mà bạn muốn
 
\"\"
 
4. Bấm chuột vào vị trí bạn muốn đặt nút điều khiển --> trên màn hình xuất hiện cửa sổ Action Settings --> chọn HyperLink To
 
\"\"
 
 
5. Trong mục HyperLink to --> chọn Slide
 
\"\"
 
6. Trong danh sách Slide title bạn chọn Slide tương ứng
Ví dụ bạn đang làm nút số 5 hoặc 6 thì bạn chọn 2.Bạn tính sai
Bạn đang làm nút số 7 thì bạn chọn 3.Bạn tính đúng 3+4=7
Nếu bạn làm các nút quay trở về ở các Slide khác thì bạn chọn 1. Phép tính số học 3+4=?
\"\"