Chuyển đổi File trình chiếu trong PowerPoint 2010 thành định dạng Video

Đôi khi bạn muốn chuyển những File trình chiếu trong PowerPoint 2010 thành định dạng Video để có thể xem mà không cần phải cài PowerPoint trên máy tính .

Mở File trình chiếu trên PP2010 mà muốn chuyển sang định dạng Video , sau đó bấm menu File chọn Save & Send

\"\"

Trong mục File Types chọn Create a Video

\"\"

Bây giờ chọn kiểu Video , màu sắc để ghi lại File thuyết trình , số giây dừng lại trên mỗi Slide ( Seconds to spend on each slide ) , bấm Create Video

\"\"

Chọn vị trí để lưu file Video . Kiểu File Video này theo định dạng WMV

\"\"

 

\"\"